Zebranie Rady Muzeum KL Plaszow

Data publikacji:

13.06.2022
Opis: 13 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie Rady Muzeum KL Plaszow. W spotkaniu wzięli udział: dr Piotr Cywiński, Przewodniczący Rady Muzeum KL Plaszow, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lili Haber, Przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu, Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, Paweł Kubisztal, Prezes Stowarzyszenia Podgórze.pl, prof. Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Polityki Społecznej i Komunalnej, dr Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Albert Stankowski, Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szymon Toboła, Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Podgórze oraz dr Anna Ziółkowska, Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.
Uczestnicy zapoznali się z działaniami przeprowadzonymi przez Muzeum w ostatnim półroczu oraz planami rozwoju naukowego instytucji w najbliższych latach. Rada zaakceptowała sprawozdanie za rok 2021 i plan działania na rok 2022. Rada Muzeum KL Plaszow jednogłośnie przyjęła przedstawione dokumenty. Członkowie rady dyskutowali także nad zagadnieniami edukacji w miejscu pamięci KL Plaszow, skupiając się przede wszystkim na kluczowej roli przewodników. Rozważano również potrzebę podkreślania szczególnego charakteru cmentarzy i miejsc masowych egzekucji w obrębie upamiętniania oraz kontynuowania pracy nad uzupełnianiem Archiwum Cyfrowego KL Plaszow poprzez kwerendy nie tylko w instytucjonalnych archiwach, ale także kontakty z rodzinami byłych więźniów.
Rada Muzeum KL Plaszow zwiedzała teren miejsca pamięci. Kolejne spotkanie Rady Muzeum KL Plaszow odbędzie się w 2023 r.
Zdjęcie: Muzeum KL Plaszow, fot. Katarzyna Bednarczyk