Spacer

KL Plaszow to też historia Krakowa

Data: 7 lutego 2023 (wtorek) o godz. 12:00. Miejsce: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3
Opis W 1942 r. na obrzeżach Krakowa utworzony został przez Niemców obóz pracy przymusowej, przekształcony następnie w obóz koncentracyjny. Największą grupę więźniów stanowili krakowscy Żydzi przesiedleni tu z getta w marcu 1943 r. Do obozu trafiali też Żydzi z innych gett Generalnego Gubernatorstwa, Polacy podejrzani o działalność konspiracyjną i rodziny romskie. W sierpniu 1944 r. w obozie przetrzymywano kilka tysięcy Polaków ujętych podczas tzw. czarnej niedzieli. KL Plaszow był również miejscem egzekucji dokonywanych przez Gestapo.
Kup bilet
Obecnie teren poobozowy nosi kilka czytelnych śladów przeszłości: pozostałości cmentarzy, fragmenty infrastruktury obozowej, ślady niwelacji terenu, a także kilka upamiętnień. Celem spaceru jest zaznajomienie się z historią KL Plaszow oraz historyczną i współczesną topografią Miejsca Pamięci.

Oprowadzania prowadzone są przez wykwalifikowanych przewodników-edukatorów, którzy skupiają swoją narrację na podstawowych wątkach historii obozu, z uwzględnieniem posiadanego przez młodzież warsztatu historycznego oraz wrażliwości społecznej. Pobyt w miejscu pamięci, współtworzy narrację historyczną, dodatkowo uatrakcyjnianą przez prezentację zdjęć archiwalnych, powojennych relacji oraz wydruków 3D. Młodzież ma możliwość nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie poznawania topografii miejsca oraz właściwej interpretacji źródeł historycznych. Dzięki specyfice obszaru, jako rozległego terenu zielonego porośniętego różnoraką roślinnością, mamy możliwość jednoczesnego przywracania pamięci o historii i kształtowania postaw opartych na szacunku do przyrody.

Wymagany wiek uczestników powyżej 14 roku życia. W przypadku chęci uczestnictwa osób poniżej 18 roku życia, wymagane jest złożenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzenia w przypadku nagłego załamania pogody, oraz jeśli nie zostanie przekroczony limit 5 zapisanych osób. O wszystkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Środki zostaną zwrócone na konto bankowe w terminie do 14 dni.