„Studia nad Obszarami Historii i Pamięci. Rocznik Muzeum KL Plaszow”

Data publikacji:

09.04.2024
Opis: Planowany drugi numer „Rocznika Muzeum KL Plaszow” ukierunkowany będzie na interdyscyplinarnie rozumiane zagadnienie „życia po życiu” dawnych obozów z czasów II wojny światowej.

Łamy naszego pisma chcemy udostępnić na artykuły wyjaśniające w jaki sposób zagospodarowywano dawne niemieckie nazistowskie obozy pracy, koncentracyjne i zagłady w Polsce i Europie, a także jak kształtowały się związane z tym różnice w krajach Zachodu i państwach Bloku Wschodniego, dotyczy to np. kwestii kontynuacji funkcji represyjnych w obozach, wykorzystywania ich do bieżących celów politycznych oraz polityki upamiętniania.

Do niezwykle ważnych zaliczamy zagadnienie przekształcenia terenów poobozowych w miejsca pamięci, w jaki sposób się to odbywało, z jakim odbiorem spotkały się te inicjatywy (ze strony byłych więźniów, świadków historii, ludzi nauki i kultury, a także jaki wywoływały oddźwięk społeczny - także w najbliższym sąsiedztwie? Jesteśmy otwarci również na artykuły omawiające temat dawnych obozów jako wyzwań dla prac konserwatorskich i archeologicznych.

Nabór artykułów do drugiego numeru Rocznika trwa do 18 października 2024 r.
Teksty można przesyłać na adres: redakcja@plaszow.org

Więcej informacji: https://plaszow.org/o-muzeum/rocznik-mklp