Edukacja

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu widok Pomnika Ofiar Faszyzmu.
Pracownicy Muzeum KL Plaszow prowadzą działalność edukacyjną obejmującą: otwarte spotkania tematyczne (zobacz sekcję Wydarzenia), wizyty w miejscu pamięci z przewodnikiem dla grup zorganizowanych, zajęcia zdalne dla uczniów oraz projekty wolontariackie i edukacyjne.

Teren dawnego KL Plaszow można zwiedzać samodzielnie, z własnym przewodnikiem lub podczas spotkań organizowanych przez Muzeum. Muzeum KL Plaszow oferuje zwiedzanie z przewodnikiem w językach polskim i angielskim. W przypadku konieczności skorzystania z innej opcji językowej prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Edukacji (mail: edukacja@plaszow.org). Muzeum może pomóc w kontakcie z licencjonowanymi przewodnikami miejskimi posiadającymi również uprawnienia do oprowadzania po Trasie Pamięci.

Orientacyjny czas zwiedzania, w zależności od wybranego wariantu, wynosi od 2 do 3 godzin. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przebiegu zajęć oraz możliwości rezerwacji terminów prosimy o kontakt na adres mailowy: edukacja@plaszow.org.

MENU

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

W 2020 r. Muzeum Krakowa opracowało materiały edukacyjne pt. „KL Plaszow. 4 km od Rynku Głównego w Krakowie”, które zawierają informacje pomocne w nauczaniu o historii obozu. Intencją autorek było stworzenie zestawu umożliwiającego zrealizowanie lekcji w szkołach, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Przygotowany zestaw składa się z trzech części:
I – historia KL Plaszow,
II – informacje dla nauczycieli,
III – prezentacja umożliwiająca przeprowadzenie zajęć.

Prezentację podzielono na dwie części: Wprowadzenie (przewidziane do realizacji w trakcie jednej godziny lekcyjnej) oraz KL Plaszow (dwie godziny lekcyjne). Treści zawarte w materiałach dotyczą kwestii trudnych: śmierci, cierpienia i ludobójstwa – dlatego rekomendujemy je uczniom liceów lub ostatnich klas szkół podstawowych. Jednak ostateczną ocenę w tym względzie pozostawiamy edukatorom.

Twórcy materiałów edukacyjnych mają nadzieję, że zawarte w nich informacje umożliwią poznanie przez uczniów historii KL Plaszow. Materiały te pomogą także w przeprowadzeniu spaceru edukacyjnego po terenie poobozowym, którego przestrzeń dzięki lekcjom na temat obozu stanie się czytelna dla młodych odwiedzających. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące tego opracowania prosimy kierować na adres mailowy: edukacja@plaszow.org.

KL Plaszow. 4 km od Rynku Głównego w Krakowie