Dla zwiedzających

W 2023 r. Muzeum KL Plaszow zrealizowało upamiętnienie w obszarze miejsca pamięci KL Plaszow. W ramach przeprowadzonych prac oznaczone zostały granice dwóch cmentarzy żydowskich, uczytelniono historyczne drogi obozowe, a plac apelowy otoczony został żwirową opaską. Dostęp do wyżej położonych obszarów umożliwiają trzy ciągi schodów terenowych. Przy siedmiu głównych wejściach na teren miejsca pamięci KL Plaszow ulokowano tablice z regulaminem określającym zasady obowiązujące na terenie muzeum.

Historyczny komentarz przekazuje odwiedzającym wystawa „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez” wraz z uzupełniającymi ją punktami terenowymi i oknami archeologicznymi.

Na terenie miejsca pamięci znajduje się także siedem pomników będących częścią upamiętnienia KL Plaszow.

MENU

Zasady zwiedzania

Zasady zwiedzania

Muzeum KL Plaszow to miejsce pamięci, teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow. Ten rozległy obszar zielony jest także cmentarzem wojennym – znajdują się na nim dwa cmentarze żydowskie i trzy groby masowe z okresu II wojny światowej.

Opiekunem terenu jest Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942−1945) (w organizacji).

Zapraszamy do poznania historii tego miejsca, do spaceru, refleksji i odpoczynku.

Z szacunku do ofiar obozu i do charakteru tego miejsca prosimy o przestrzeganie kilku zasad.
1. Skorzystaj ze spokoju tego miejsca i zapewnij go innym, zachowując ciszę.
2. Przechodząc przez miejsce pamięci z psem, trzymaj się wyznaczonych tras, nie spuszczaj go ze smyczy i koniecznie po nim posprzątaj.
3. Szanuj tutejszą przyrodę: nie zbaczaj z wyznaczonych ścieżek, nie zrywaj roślin, nie zostawiaj śmieci, nie kop w ziemi.
4. Na terenie obozu znajdują się dwa cmentarze żydowskie, a cały obszar jest cmentarzem wojennym i miejscem spoczynku prochów ofiar KL Plaszow. Odnoś się do tego miejsca z szacunkiem.
5. Nie wjeżdżaj na teren miejsca pamięci żadnym pojazdem. Jeśli przejeżdżasz ulicą Abrahama rowerem lub hulajnogą, przeprowadź je lub jedź powoli.
6. Nie korzystaj z terenu w celach sportowych ani treningowych.
7. Szanuj zabytkowe obiekty znajdujące się na terenie obozu. Nie niszcz także ławek, koszy, tablic wystawowych i informacyjnych ani elementów infrastruktury miejskiej. 
8. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz zbaczania z wyznaczonych dróg i ścieżek. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani zdrowie osób, które poruszają się poza wyznaczonymi traktami komunikacyjnymi.
9. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz handlu, usług, dystrybucji treści reklamowych i promocyjnych oraz organizacji wydarzeń i umieszczania wszelkich obiektów tymczasowych, trwałych lub półtrwałych bez porozumienia z opiekunem terenu. Jeśli zauważysz takie działania w czasie swojej wizyty, prosimy, poinformuj nas.