Dla zwiedzających

Teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Plaszow jest ogólnodostępny, niebiletowany. Zwiedzając go, należy zachować powagę należną temu miejscu. Teren ten jest uznany za zabytkowy i za cmentarz wojenny. Znajdują się na nim cmentarze żydowskie oraz masowe groby kilku tysięcy osób powstałe w okresie funkcjonowania obozu. Na terenie byłego obozu można zapoznać się z wystawą plenerową, która przedstawia historię KL Plaszow. Wystawę tworzą archiwalne fotografie i fragmenty świadectw więźniów obozu.

Wystawa plenerowa jest dostępna przez całą dobę. Nie obowiązują na nią bilety wstępu.
Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu tablica z wystawy plenerowej.

MENU

Zasady zwiedzania

Zasady zwiedzania

Muzeum KL Plaszow to miejsce pamięci, teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow. Ten rozległy obszar zielony jest także cmentarzem wojennym – znajdują się na nim dwa cmentarze żydowskie i trzy groby masowe z okresu II wojny światowej.

Opiekunem terenu jest Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942−1945) (w organizacji).

Zapraszamy do poznania historii tego miejsca, do spaceru, refleksji i odpoczynku.

Z szacunku do ofiar obozu i do charakteru tego miejsca prosimy o przestrzeganie kilku zasad.
1. Skorzystaj ze spokoju tego miejsca i zapewnij go innym, zachowując ciszę.
2. Przechodząc przez miejsce pamięci z psem, trzymaj się wyznaczonych tras, nie spuszczaj go ze smyczy i koniecznie po nim posprzątaj.
3. Szanuj tutejszą przyrodę: nie zbaczaj z wyznaczonych ścieżek, nie zrywaj roślin, nie zostawiaj śmieci, nie kop w ziemi.
4. Na terenie obozu znajdują się dwa cmentarze żydowskie, a cały obszar jest cmentarzem wojennym i miejscem spoczynku prochów ofiar KL Plaszow. Odnoś się do tego miejsca z szacunkiem.
5. Nie wjeżdżaj na teren miejsca pamięci żadnym pojazdem. Jeśli przejeżdżasz ulicą Abrahama rowerem lub hulajnogą, przeprowadź je lub jedź powoli.
6. Nie korzystaj z terenu w celach sportowych ani treningowych.
7. Szanuj zabytkowe obiekty znajdujące się na terenie obozu. Nie niszcz także ławek, koszy, tablic wystawowych i informacyjnych ani elementów infrastruktury miejskiej. 
8. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz zbaczania z wyznaczonych dróg i ścieżek. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani zdrowie osób, które poruszają się poza wyznaczonymi traktami komunikacyjnymi.
9. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz handlu, usług, dystrybucji treści reklamowych i promocyjnych oraz organizacji wydarzeń i umieszczania wszelkich obiektów tymczasowych, trwałych lub półtrwałych bez porozumienia z opiekunem terenu. Jeśli zauważysz takie działania w czasie swojej wizyty, prosimy, poinformuj nas.