Zbiory i multimedia

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu autenyczna opaska z getta z gwiazdą Dawida.
Muzeum KL Plaszow jako instytucja, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 2021 r., nie posiada jeszcze własnych zbiorów i kolekcji. Najliczniejszą grupę zabytków dotyczących KL Plaszow stanowią obiekty wydobyte podczas badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum Krakowa w latach 2016-2019. Zabytki te znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Krakowa, a Muzeum KL Plaszow uczestniczy w ich opracowaniu. W przypadku informacji lub chęci przekazania obiektów prosimy o kontakt z nami.

MENU

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka Muzeum KL Plaszow gromadzi publikacje i opracowania związane bezpośrednio z historią II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu obozów Zagłady, koncentracyjnych i pracy, a także zbrodni ludobójstwa, oraz wydawnictwa związane z funkcjonowaniem muzeów i miejsc pamięci. Ważnym elementem budowania księgozbioru biblioteki jest jego uzupełnianie o materiały związane z szeroko rozumianą problematyką ludobójstwa i współczesnych kultur pamięci.