Dla zwiedzających

W 2023 r. Muzeum KL Plaszow zrealizowało upamiętnienie w obszarze miejsca pamięci KL Plaszow. W ramach przeprowadzonych prac oznaczone zostały granice dwóch cmentarzy żydowskich, uczytelniono historyczne drogi obozowe, a plac apelowy otoczony został żwirową opaską. Dostęp do wyżej położonych obszarów umożliwiają trzy ciągi schodów terenowych. Przy siedmiu głównych wejściach na teren miejsca pamięci KL Plaszow ulokowano tablice z regulaminem określającym zasady obowiązujące na terenie muzeum.

Historyczny komentarz przekazuje odwiedzającym wystawa „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez” wraz z uzupełniającymi ją punktami terenowymi i oknami archeologicznymi.

Na terenie miejsca pamięci znajduje się także siedem pomników będących częścią upamiętnienia KL Plaszow.

MENU

Przewodnicy

Przewodnicy

Edukatorzy Muzeum KL Plaszow organizują oprowadzania po terenie miejsca pamięci w językach polskim i angielskim. W celu zapoznania się z bieżącą ofertą Muzeum zapraszamy do działu Wydarzenia i wyboru tematu wizyty dla grup. W celu rezerwacji przewodnika i uzyskania szczegółowych informacji o przebiegu zajęć prosimy o kontakt mailowy: edukacja@plaszow.org.

Osoby indywidualne chcącę odwiedzić miejsce pamięci prosimy o kontakt z polecanymi przez nas przewodnikami.