Zbiory i multimedia

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu autenyczna opaska z getta z gwiazdą Dawida.
Muzeum KL Plaszow jako instytucja, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 2021 r., nie posiada jeszcze własnych zbiorów i kolekcji. Najliczniejszą grupę zabytków dotyczących KL Plaszow stanowią obiekty wydobyte podczas badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum Krakowa w latach 2016-2019. Zabytki te znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Krakowa, a Muzeum KL Plaszow uczestniczy w ich opracowaniu. W przypadku informacji lub chęci przekazania obiektów prosimy o kontakt z nami.

MENU

Makiety i rekonstrukcje cyfrowe

Makiety i rekonstrukcje cyfrowe

Muzeum przygotowuje przeznaczone do celów informacyjnych i edukacyjnych wizualizacje, rekonstrukcje cyfrowe i makiety przedstawiające teren KL Plaszow, poszczególne budynki i artefakty.

Wizualizacja terenu KL Plaszow około połowy 1944 r.