Edukacja

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu widok Pomnika Ofiar Faszyzmu.
Pracownicy Muzeum KL Plaszow prowadzą działalność edukacyjną obejmującą: otwarte spotkania tematyczne (zobacz sekcję Wydarzenia), wizyty w miejscu pamięci z przewodnikiem dla grup zorganizowanych, zajęcia zdalne dla uczniów oraz projekty wolontariackie i edukacyjne.

Teren dawnego KL Plaszow można zwiedzać samodzielnie, z własnym przewodnikiem lub podczas spotkań organizowanych przez Muzeum. Muzeum KL Plaszow oferuje zwiedzanie z przewodnikiem w językach polskim i angielskim. W przypadku konieczności skorzystania z innej opcji językowej prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Edukacji (mail: edukacja@plaszow.org). Muzeum może pomóc w kontakcie z licencjonowanymi przewodnikami miejskimi posiadającymi również uprawnienia do oprowadzania po Trasie Pamięci.

Orientacyjny czas zwiedzania, w zależności od wybranego wariantu, wynosi od 2 do 3 godzin. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przebiegu zajęć oraz możliwości rezerwacji terminów prosimy o kontakt na adres mailowy: edukacja@plaszow.org.

MENU

Grupy zorganizowane

Grupy zorganizowane

Muzeum KL Plaszow oferuje grupom zorganizowanym zwiedzanie z przewodnikiem w językach polskim i angielskim. W przypadku konieczności skorzystania z innej opcji językowej prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Edukacji (mail: edukacja@plaszow.org). Muzeum może pomóc w kontakcie z licencjonowanymi przewodnikami po Muzeum KL Plaszow.

W zależności od wybranej formy zwiedzania czas wizyty w miejscu pamięci wynosi od 1,5 godz. do ok. 3 godz.
  • Dodatkowe informacje dla grup szkolnych
    Celem wizyty w miejscu pamięci KL Plaszow jest zarówno zapoznanie młodych ludzi z historią dawnego obozu Plaszow, jak i poszerzenie ich wiedzy na temat okupowanego Krakowa i jego mieszkańców. Narracja, pomimo koncentracji na okresie II wojny światowej, stara się podkreślać całą złożoność historii terenu. Dzięki prezentacji archiwalnych przedwojennych fotografii, map i modeli 3D uczniowie poznają pełny obraz zagadnienia, zaś wizyta w miejscu pamięci, skoncentrowana nie tylko na wojennej opowieści, staje się doświadczeniem uświadamiającym, a nie obciążającym psychicznie. Program oprowadzania jest realizowany zgodnie z podstawą programową starszych klas szkół podstawowych, a także z uwzględnieniem wrażliwości emocjonalnej i wieku uczestników.

    Zachęcamy nauczycieli do przeprowadzania lekcji przygotowującej młodzież do zetknięcia się z tematyką II wojny światowej i Zagłady. Pomocne mogą być opracowane przez Muzeum materiały edukacyjne „KL Plaszow. 4 km od Rynku Głównego w Krakowie”, dostępne w zakładce Edukacja –> Materiały edukacyjne lub bezpośrednio po kliknięciu tutaj.

    Ze względu na charakter miejsca oraz rodzaj przekazywanych treści zalecamy udział uczestników powyżej 14. roku życia.

    Muzeum znajduje się liście programu „Poznaj Polskę” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tematyka wizyty w miejscu pamięci