Dla zwiedzających

Teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Plaszow jest ogólnodostępny, niebiletowany. Zwiedzając go, należy zachować powagę należną temu miejscu. Teren ten jest uznany za zabytkowy i za cmentarz wojenny. Znajdują się na nim cmentarze żydowskie oraz masowe groby kilku tysięcy osób powstałe w okresie funkcjonowania obozu. Na terenie byłego obozu można zapoznać się z wystawą plenerową, która przedstawia historię KL Plaszow. Wystawę tworzą archiwalne fotografie i fragmenty świadectw więźniów obozu.

Wystawa plenerowa jest dostępna przez całą dobę. Nie obowiązują na nią bilety wstępu.
Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu tablica z wystawy plenerowej.

MENU

Mapa KL Plaszow

Mapa KL Plaszow

KL Plaszow około połowy 1944 r.
Część administracyjna i mieszkalna dla załogi
1. Komendantura
2. Ruiny hali przedpogrzebowej cmentarza żydowskiego gminy krakowskiej
3. Koszary (Wachkaserne)
4. Szary Dom
5. Magazyny zrabowanego mienia
6. Domy oficerów SS
7. Garaże i magazyny

Część dla więźniów
8. Barak dla dzieci
9. Część dla więźniarek żydowskich 
10. Kwarantanna i łaźnie
11. Sektor szpitalny
12. Sektor gospodarczy (kuchnia, piekarnia, magazyny)
13. Baraki dla więźniów żydowskich
14. Plac apelowy
15. Baraki dla więźniów polskich

Część warsztatowa
16. Stara część przemysłowa
17. Skład materiałów budowlanych
18. Nowa część przemysłowa

Miejsca egzekucji
A - 1. miejsce egzekucji
B - H-Górka
C - C-Dołek

Mapa w przeglądarce Google Maps

Mapa KL Plaszow powstała na bazie historycznego planu obozu oraz w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez Muzeum Krakowa od 2016 r. Mapa przedstawia stan KL Plaszow z ok. połowy 1944 r. z uwzględnieniem głównych dróg, istniejących budynków, obiektów planowanych, stawów przeciwpożarowych i miejsc egzekucji. Jest ona dostępna po kliknięciu tutaj.

Mapa na urządzenia GPS