Zebranie Rady Muzeum KL Plaszow

Data publikacji:

13.06.2024
Opis: 13 czerwca 2024 r. odbyło się zebranie Rady Muzeum KL Plaszow. Uczestnicy zapoznali się z działaniami wykonanymi przez Muzeum od czerwca ubiegłego roku. Wśród przedstawionych zadań głównym tematem było zakończenie pierwszego etapu inwestycji wraz z otwarciem wystawy plenerowej na terenie miejsca pamięci 15 marca tego roku.

Rozmawiano także o aktywności edukacyjnej i naukowej podejmowanej przez Muzeum, planach wydawniczych oraz o wyzwaniach, które stawia przed instytucją realizacja kolejnych etapów inwestycji. Rada jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie za rok 2023 i plany działania na rok 2024.

Tegoroczne zebranie zakończyła wizyta na terenie miejsca pamięci, podczas której członkowie Rady zwiedzali wystawę plenerową „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez” i zapoznawali się ze zmianami, które zaszły w terenie poobozowym.

Zdjęcie: Muzeum KL Plaszow, fot. Katarzyna Bednarczyk