Pomnik dźwiękowy KL Plaszow

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe, wykonane z drona. Na zdjęciu widok Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz rolełego terenu byłego obozu Plaszow.
Pomnik Dźwiękowy KL Plaszow będzie kompozycją dźwiękową napisaną przez zaproszonych do projektu kompozytorów, artystów sztuki dźwiękowej i muzyków. Koncepcja Pomnika Dźwiękowego, autorstwa Michała Libery, odwołuje się do materialnych śladów przeszłości miejsca po obozie, do nośnika historii, jakim jest pozornie niedostępna ziemia.

Wysłuchanie Pomnika Dźwiękowego będzie możliwe na słuchawkach urządzeń pobieranych w muzeum. Kompozycja nie będzie ingerowała w przestrzeń terenu poobozowego, a jedynym znakiem jej obecności będą osoby słuchające w słuchawkach utworu muzycznego i poruszające się zgodnie z jego rytmem, ale w wybranym przez siebie tempie i kierunku.