Pomnik Dźwiękowy KL Plaszow

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe, wykonane z drona. Na zdjęciu widok Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz rolełego terenu byłego obozu Plaszow.
Pomnik Dźwiękowy KL Plaszow będzie wielowarstwową, zbiorową kompozycją dźwiękową, stworzoną na podstawie koncepcji autorstwa Romy Sendyki oraz scenariusza autorstwa Michała Libery. Kompozycja Pomnika Dźwiękowego za swój punkt wyjścia weźmie obecną na terenie obozu ziemię, rozumianą jako nośnik pamięci o historii obozu Plaszow oraz jednocześnie jako źródło materiału dźwiękowego.

Dla zwiedzających Pomnik Dźwiękowy dostępny będzie wyłącznie przez słuchawki z urządzeń przenośnych pobieranych w muzeum. Bez tych urządzeń Pomnik Dźwiękowy nie będzie słyszalny w przestrzeni poobozowej, a jedynym znakiem jego obecności będą osoby ze słuchawkami, przemierzające teren obozu zgodnie ze strukturą kompozycji, w wybranym przez siebie tempie i kierunku.
 • Czym będzie Pomnik Dźwiękowy?
  Pomnik Dźwiękowy będzie wielowarstwową zbiorową kompozycją dźwiękową. Oznacza to, że rozmaici muzycy przygotują różne części kompozycji, która następnie zostanie złożona w jedną całość, zgodnie z przyjętym scenariuszem. Jej kolejne części przypisane będą wybranym miejscom na terenie obozu i będą z nimi związane tematycznie i dźwiękowo. Pomnik Dźwiękowy można rozumieć analogicznie do ścieżki dźwiękowej w filmie. Tutaj jednak dźwięk będzie korespondował nie z obrazem na ekranie kinowym, lecz z krajobrazem byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Plaszow. Kompozycję będzie można usłyszeć wyłącznie przez słuchawki pobrane w oddziale muzeum. Pomnik Dźwiękowy obejmie cały teren obozu.
 • Co ma upamiętniać Pomnik Dźwiękowy?
  Pomnik Dźwiękowy upamiętni tragiczne wydarzenia mające miejsce w byłym KL Plaszow. Będzie też hołdem złożonym ziemi jako naturalnemu nośnikowi pamięci.
 • Co jest celem Pomnika Dźwiękowego?
  Zadaniem Pomnika Dźwiękowego jest sprawienie, aby zwiedzający chciał zostać na terenie obozu dłużej; aby poczuł silniejszy związek z ziemią, po której będzie spacerował; aby w sposób niedosłowny odczuł historyczny ładunek podłoża, na którym się znajdzie, a jednocześnie jego delikatność, a wreszcie - wagę własnych kroków. Zadaniem Pomnika Dźwiękowego jest również zachęcenie zwiedzających do szukania własnych, indywidualnych ścieżek spaceru.
 • Jakie formy muzyczne będą zastosowane w Pomniku Dźwiękowym?
  Kompozycja oryginalna na organy wykonane z płaszowskiego wapienia; nagrania terenowe ziemi na obszarze obozu; nowe utwory do tekstów piosenek wykonywanych w obozie; inne kompozycje dopełniające geometrię Pomnika Dźwiękowego.
 • Czy Pomnik Dźwiękowy będzie głośny i może zakłócić spokój w okolicy?
  Nie. Będzie słyszalny wyłącznie przez słuchawki. Na terenie obozu ani w jego pobliżu nie zostanie zamontowany ani jeden głośnik.
 • Gdzie i w jaki sposób będzie można słuchać Pomnika Dźwiękowego?
  Pomnik będzie dostępny wyłącznie na terenie obozu przez słuchawki z odtwarzaczy       wypożyczanych z Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow.
 • Kiedy zostanie ukończona praca nad Pomnikiem Dźwiękowym?
  Pomnik Dźwiękowy zostanie ukończony w roku 2025.
 • Czy odsłuchiwanie Pomnika Dźwiękowego będzie nieodłącznym elementem zwiedzania Miejsca Pamięci KL Plaszow?
  Nie. Zwiedzający będą mogli również zwiedzać teren muzeum bez Pomnika Dźwiękowego.
 • Kim są autorzy Pomnika Dźwiękowego?
  W wymiarze muzyki stworzonej na użytek Pomnika Dźwiękowego autorami są muzyczki i muzycy, kompozytorki i kompozytorzy, wykonawczynie i wykonawcy, artystki i artyści zajmujący się muzyką współczesną, eksperymentalną oraz sztuką dźwięku, a także konstruktor organów kamiennych. Nad Pomnikiem Dźwiękowym pracują również osoby na co dzień zajmujące się akademicko historią i pamięcią, dramaturgią teatralną, sztukami wizualnymi, reżyserią dźwięku, projektowaniem platform multimedialnych.
 • Co będzie można usłyszeć w Pomniku Dźwiękowym?
  Na kompozycję złożą się niemal wyłącznie głosy oraz dźwięki lokalnego wapienia i szerzej - ziemi. Dzięki głosom zaproszonych artystek i artystów usłyszymy słowa piosenek śpiewanych w obozie. Pozostały materiał kompozycji będzie pochodził w pierwszej kolejności z płaszowskiego wapienia, z którego na rozmaite sposoby wydobędziemy dźwięk. Użyjemy w tym celu współczesnych metod perkusyjnych, nagramy jego wewnętrzne drgania, ruch powietrza w jego porach, a także stworzymy z niego niepowtarzalny instrument: kamienne organy. Posłużą one do wykonania tego specjalnie napisanego utworu.