Oferta pracy - stanowisko ds. administracji

Data publikacji:

31.01.2024
Opis: Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) ogłasza konkurs na stanowisko ds. administracji.
Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Działu Administracyjno-Inwestycyjnego

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Umowa: pierwsza umowa na okres próbny (3 miesiące) kolejne – na czas określony i nieokreślony

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
 • Przygotowywanie: odpowiedzi na zapytania, wniosków, pism przewodnich i innych potrzebnych dokumentów.
 • Archiwizację dokumentów zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Muzeum.
 • Ewidencję dokumentów inwestycyjnych.
 • Codziennie wsparcie pracy Kierownika Działu Administracyjno-Inwestycyjnego.

 Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):
 • Zdolności organizacyjne oraz umiejętność samodzielnego znajdywania rozwiązań.
 • Umiejętność przygotowywania wniosków, pism urzędowych.
 • Skrupulatność, dokładność oraz wysoka kultura osobista.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Doświadczenie w pracy administracyjnej.

Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość branży budowlanej: procedur, nomenklatury.
 • Wykształcenie wyższe i/lub doświadczenie z obszaru administracji.
 • Doświadczenie w pracy w instytucji publicznej.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający dane osobowe, do żądania których MKLP jest uprawnione zgodnie z art. 221 §1 Kodeksu pracy, wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez MKLP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie/skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Każdy z nadesłanych dokumentów powinien być nazwany w następujący sposób:

 • Kowalska_Anna_CV,
 • Kowalska_Anna_list motywacyjny;
 • Kowalska_Anna_oświadczenie.
Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@plaszow.org do dnia 11.02.2024 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko ds. administracyjnych w Muzeum KL Plaszow”.

Więcej informacji