Podziękowania

Data publikacji:

18.03.2024
Opis: Muzeum KL Plaszow gorąco dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację zadania „Zagospodarowanie terenu poobozowego w ramach inwestycji Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow”.

Na początek podziękowania kierujemy do autorów scenariusza upamiętnienia na terenie byłego KL Plaszow: Moniki Bednarek, Marty Śmietany, Kamila Karskiego, Katarzyny Kocik, Ryszarda Kotarby, Beaty Łabno, Tomasza Owoca, Karoliny Ożóg, Romy Sendyki oraz – na ręce dyrektora Michała Niezabitowskiego – do wszystkich pracowników Muzeum Krakowa zaangażowanych przez ostatnie kilka lat w powstawanie Muzeum KL Plaszow.

Ogromnym wsparciem podczas prac archeologicznych, przy ustalaniu granic cmentarzy żydowskich i pierwszego masowego grobu byli dla nas pracownicy Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy działającej przy Naczelnym Rabinie Polski: Agnieszka Nieradko, Aleksander Schwarz i Joshua Ellis, a także dr inż. Sebastian Różycki z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Profesjonalną pomocą i osobistym zaangażowaniem służył nam zespół archeologów kierowany przez Igora Pieńkosa.

Przez cały okres prac nad upamiętnieniem mieliśmy stałe wsparcie prezesa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusza Jakubowicza oraz Lili Haber, przewodniczącej Związku Krakowian w Izraelu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Osobne podziękowania należą się Janowi Łazickiemu i Elżbiecie Cajzer za wskazanie kierunków, w których powinna podążać koncepcja upamiętnienia i za merytoryczne wsparcie w trudnych momentach pracy nad nim.

Dziękujemy autorom projektu budowlanego i wykonawczego – GPP Grupie Projektowej sp. z o.o., a w szczególności architektom: Borysławowi Czarakcziewowi oraz Sławomirowi Kogutowi – za prace projektowe, nadzór nad przebiegiem realizacji robót i za cały wkład w powodzenie tego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczęła się w 2007 roku.

Dziękujemy także autorom projektu plastycznego wystawy i systemu informacji wizualnej: firmom Koza Nostra Studio Sp. z o.o. i Leniva Studio.

Składamy podziękowanie firmie Re-Bau sp. z o.o. – Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych – a także podwykonawcom: firmom Budoteam sp. z o.o. oraz VANGA Artur Gromala, jak również inspektorom nadzoru inwestorskiego: firmie GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o. za nadzór nad prowadzonymi robotami.

Dziękujemy również Społecznemu Komitetowi Ochrony Zabytków Krakowa za wsparcie renowacji posadzki Pomnika Ofiar Faszyzmu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dziękujemy za stałe wsparcie podczas całego procesu inwestycyjnego Zespołowi Zadaniowemu działającemu w Urzędzie Miasta Krakowa, kierowanemu przez wiceprezydenta Andrzeja Kuliga, w tym szczególnie Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków Jerzemu Zbiegieniowi wraz z pracownikami: Michałem Szkołą i Maciejem Techmańskim oraz dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich Łukaszowi Szewczykowi wraz z pracownikami: Elwirą Korszlą i Dariuszem Paskiem – za nadzór i wsparcie merytoryczne podczas prac projektowych i realizacji inwestycji.

Proces ten aż do powołania Muzeum KL Plaszow wspierała także Rada Społeczna ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow powołana w 2017 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

W 2021 roku jej rolę przejęła Rada Muzeum KL Plaszow, która od początku swego powołania służyła radą i pomocą we wszystkich działaniach Muzeum, za co również wyrażamy wielką wdzięczność.

Na koniec jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w pracach nad projektami, uzgodnieniami, robotami budowlanymi i które doradzały, opiniowały i przyczyniły się do realizacji inwestycji.