Prace budowlane na terenie miejsca pamięci KL Plaszow

Data publikacji:

15.11.2023
Opis: Na terenie miejsca pamięci KL Plaszow trwają prace budowalne z użyciem ciężkiego sprzętu. Ulica Abrahama jest nadal zamknięta dla pieszych. Prosimy nie wchodzić na obszary objęte pracami oraz nie naruszać nowych elementy dróg, np. obrzeży czy świeżo wylanego betonu.

Dostępne dla pieszych pozostały drogi biegnące równolegle do ul. Abrahama. Prosimy o korzystanie z nich z ostrożnością oraz unikanie miejsc gdzie pracuje ciężki sprzęt. Przypominamy, że obecnie cała nawierzchnia ze wszystkich dróg i ścieżek na terenie byłego KL Plaszow jest usunięta i zastępowana nową.
Ze względu na prowadzone prace oraz warunki pogodowe wszystkie szlaki komunikacyjne mogą być częściowo lub w całości niedostępne dla pieszych.
W tym tygodniu kontynuowane będzie oznaczanie granic cmentarza gminy podgórskiej. Nadal trwają prace przy budowie schodów terenowych mających prowadzić od ul. Abrahama do punktu widokowego i miejsca egzekucji oznaczonego krzyżem.

Kładzenie nowej nawierzchni (w tym asfaltu na drodze przy Pomniku Ofiar Faszyzmu) rozpocznie się niebawem i zakończy w grudniu 2023 r. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.