Zdjęcie Pomnika Ofiar Faszyzmu

Remont posadzki wokół Pomnika Ofiar Faszyzmu

Data publikacji:

31.08.2023
Opis: W czwartek, 31 sierpnia 2023 r. rozpoczęły się prace przy wymianie posadzki z piaskowca wokół i w bezpośrednim sąsiedztwie Pomnika Ofiar Faszyzmu. Uszkodzone płyty zostaną wymienione, a całość posadzki ułożona ponownie z zachowaniem oryginalnej kompozycji architektoniczno-krajobrazowej.

Na czas robót teren wokół pomnika nie będzie dostępny. Prace potrwają kilka tygodni.