Rozpoczęcie prac nad budową Memoriału

Data publikacji:

01.07.2024
Opis: W poniedziałek, 1 lipca 2024 r. nastąpiło oficjalne przekazanie terenu pod budowę Memoriału wykonawcy – firmie Texom Sp. z o.o. Tym samym rozpoczęły się prace nad budową budynku Muzeum KL Plaszow.

W Memoriale znajdzie się wystawa stała oraz infrastruktura zapewniająca funkcjonowanie miejsca pamięci (parking, informacja, kasa, toalety).

Teren budowy obejmuje działkę pomiędzy ul. Swoszowicką, a ul. Kamieńskiego. Działka znajduje się poza historycznym terenem KL Plaszow wpisanym do rejestru zabytków.

Wykonawca rozpocznie prace od ogrodzenia terenu budowy. Ogrodzenie jest tymczasowe i służy zapewnieniu bezpieczeństwa przechodniów, pracowników budowy i sprzętu budowlanego.

O kolejnych etapach inwestycji będziemy informować na bieżąco.