Zakończenie prac budowlanych na terenie Muzeum KL Plaszow

Data publikacji:

04.03.2024
Opis: Muzeum KL Plaszow informuje, że zakończyły się trwające od czerwca 2023 r. prace budowlano-remontowe na terenie byłego obozu Plaszow. Teren jest ponownie dostępny w całości dla zwiedzających.

Prace prowadzone w terenie miały na celu podkreślić historyczne dziedzictwo miejsca i realizowane były z zachowaniem autentyzmu tej przestrzeni. Dotyczyły one kilku głównych obszarów: wyznaczenia granicy miejsca pamięci i zaznaczenia głównych wejść na jego teren, naprawy nawierzchni dróg i ścieżek, oznaczenia granic cmentarzy żydowskich oraz placu apelowego i ustawienia wystawy plenerowej.

Prace zostały wykonane wg projektu GPP Grupa Projektowa sp. z o.o. Autorami projektu wystawy są pracowania Koza Nostra Studio oraz Leniva Studio. Generalnym wykonawcą robót w terenie poobozowym była firma Re-Bau Sp. z o.o.
Granice obu cmentarzy żydowskich zostały wyznaczone za pomocą betonowych bloków, a plac apelowy otoczono opaską z grubo mielonego wapienia. W terenie dodatkowo zostały zbudowane schody prowadzące do wyżej położonych części obozu) i do tej pory niedostępnego obszaru, gdzie znajdował się barak dziecięcy (Kinderheim).
Na betonowych nośnikach umocowana została wystawa plenerowa „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”, wytyczająca główną trasę zwiedzania miejsca pamięci. Prezentowane na wystawie treści historyczne uzupełnia 41 punktów terenowych, wskazujących na lokalizacje istotne dla historii byłego obozu. Dopełnieniem tego przekazu są trzy okna archeologiczne oraz makiety.
Szlaki komunikacyjne zyskały nową nawierzchnię z drobnego kamienia, a droga biegnąca od ul. Swoszowickiej do Pomnika Ofiar Faszyzmu została wyremontowana poprzez wylanie nowego asfaltu. Na terenie pojawiła się też tzw. mała architektura - ławki i kosze na śmieci.

Teren miejsca pamięci nie został ogrodzony, a jego granice obecnie symbolicznie wyznaczają 23 betonowe pylony. Regulamin określający zasady korzystania z muzealnego terenu znajduje się przy wszystkich głównych wejściach prowadzących na teren miejsca pamięci.
W trakcie prac została także przeprowadzona renowacja posadzki Pomnika Ofiar Faszyzmu - uszkodzone płyty zostały wymienione, a całość posadzki ułożona ponownie z zachowaniem oryginalnej kompozycji architektoniczno-krajobrazowej.
Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z montażem wystawy plenerowej, której oficjalne otwarcie planowane jest na 15 marca 2024 r.

Podziękowania

Muzeum KL Plaszow gorąco dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację zadania „Zagospodarowanie terenu poobozowego w ramach inwestycji Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow”.

➡︎ Na początek podziękowania kierujemy do autorów scenariusza upamiętnienia na terenie byłego KL Plaszow: Moniki Bednarek, Marty Śmietany, Kamila Karskiego, Katarzyny Kocik, Ryszarda Kotarby, Beaty Łabno, Tomasza Owoca, Karoliny Ożóg, Romy Sendyki oraz – na ręce dyrektora Michała Niezabitowskiego – do wszystkich pracowników Muzeum Krakowa zaangażowanych przez ostatnie kilka lat w powstawanie Muzeum KL Plaszow.

➡︎ Ogromnym wsparciem podczas prac archeologicznych, przy ustalaniu granic cmentarzy żydowskich i pierwszego masowego grobu byli dla nas pracownicy Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy działającej przy Naczelnym Rabinie Polski: Agnieszka Nieradko, Aleksander Schwarz i Joshua Ellis, a także dr inż. Sebastian Różycki z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Profesjonalną pomocą i osobistym zaangażowaniem służył nam zespół archeologów kierowany przez Igora Pieńkosa.

➡︎ Przez cały okres prac nad upamiętnieniem mieliśmy stałe wsparcie prezesa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusza Jakubowicza oraz Lili Haber, przewodniczącej Związku Krakowian w Izraelu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

➡︎ Osobne podziękowania należą się Janowi Łazickiemu i Elżbiecie Cajzer za wskazanie kierunków, w których powinna podążać koncepcja upamiętnienia i za merytoryczne wsparcie w trudnych momentach pracy nad nim.

➡︎ Dziękujemy autorom projektu budowlanego i wykonawczego – GPP Grupie Projektowej sp. z o.o., a w szczególności architektom: Borysławowi Czarakcziewowi oraz Sławomirowi Kogutowi – za prace projektowe, nadzór nad przebiegiem realizacji robót i za cały wkład w powodzenie tego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczęła się w 2007 roku.

➡︎ Dziękujemy także autorom projektu plastycznego wystawy i systemu informacji wizualnej: firmom Koza Nostra Studio Sp. z o.o. i Leniva Studio.

➡︎ Składamy podziękowanie firmie Re-Bau sp. z o.o. – Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych – a także podwykonawcom: firmom Budoteam sp. z o.o. oraz VANGA Artur Gromala, jak również inspektorom nadzoru inwestorskiego: firmie GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o. za nadzór nad prowadzonymi robotami.

➡︎ Dziękujemy również Społecznemu Komitetowi Ochrony Zabytków Krakowa za wsparcie renowacji posadzki Pomnika Ofiar Faszyzmu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

➡︎ Dziękujemy za stałe wsparcie podczas całego procesu inwestycyjnego Zespołowi Zadaniowemu działającemu w Urzędzie Miasta Krakowa, kierowanemu przez wiceprezydenta Andrzeja Kuliga, w tym szczególnie Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków Jerzemu Zbiegieniowi wraz z pracownikami: Michałem Szkołą i Maciejem Techmańskim oraz dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich Łukaszowi Szewczykowi wraz z pracownikami: Elwirą Korszlą i Dariuszem Paskiem – za nadzór i wsparcie merytoryczne podczas prac projektowych i realizacji inwestycji.

Proces ten aż do powołania Muzeum KL Plaszow wspierała także Rada Społeczna ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow powołana w 2017 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

W 2021 roku jej rolę przejęła Rada Muzeum KL Plaszow, która od początku swego powołania służyła radą i pomocą we wszystkich działaniach Muzeum, za co również wyrażamy wielką wdzięczność.

Na koniec jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w pracach nad projektami, uzgodnieniami, robotami budowlanymi i które doradzały, opiniowały i przyczyniły się do realizacji inwestycji.