Projekt zakończony Instalacja przestawiająca ręce wyłaniające się z kamiennej ściany przed montażem na terenie KL Plaszow. Fot. Katarzyna Bednarczyk

KL Plaszow. Historia, która łączy

Czas trwania: 1.09.2020-13.04.2021 Miejsce: Fabryka Emalia Oskara Schindlera, KL Plaszow, zajęcia on-line Zapisy: rekrutacja zakończona Opis: Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „KL Plaszow. Historia, która łączy” był skierowany do uczniów krakowskich szkół średnich. Jego celem było zaznajomienie uczestników z wiedzą na temat historii miejsca pamięci KL Plaszow.

Projekt zakładał zwiedzanie przez uczniów miejsca pamięci KL Plaszow oraz wystaw muzealnych dotyczących historii Krakowa w czasie II wojny światowej, a także udział w warsztatach z zakresu historii i sztuki. Dzięki tym działaniom uczniowie zdobyli wiedzę o miejscu pamięci, nauczyli się interpretacji źródeł historycznych oraz twórczo odnieśli się do kwestii historii i pamięci o KL Plaszow poprzez przygotowanie prac końcowych w grupach.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2020 r. i był prowadzony przez Muzeum Krakowa. Ostatecznie został zrealizowany we współpracy z Muzeum KL Plaszow. W spotkaniach udział wzięło łącznie ponad 60 uczniów wraz z opiekunami z 5 krakowskich szkół średnich (VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego, XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Chrzanowskiej, Technikum Komunikacyjne nr 25).

W ramach cyklu odbyło się 13 warsztatów, 3 wykłady, spotkania i spacer w formie tradycyjnej oraz ponad 16 godzin zajęć zdalnych. Był to czas intensywnej pracy uczestników i poszukiwań zmierzających do realizacji projektów przygotowanych na zakończenie tego przedsięwzięcia. W efekcie powstały prace pisemne, artystyczne, nagrania audio i wideo, dla których punktem wyjścia była historia KL Plaszow. Podczas odbywającego się 13 kwietnia 2021 r. blisko czterogodzinnego spotkania on-line zaprezentowano osiem prac, które wspólnie omówiliśmy i podsumowaliśmy. Dziękujemy wszystkim – uczniom, opiekunom grup, prowadzącym wykłady i warsztaty – za wspólną pracę, którą mimo pandemii udało się wspólnie wykonać. Mamy nadzieję, że to nie koniec wspólnie realizowanych przedsięwzięć.