Memoriał

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe, wykonane z drona. Na zdjęciu widok Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz rolełego terenu byłego obozu Plaszow.
W nowo powstałym budynku, położonym tuż za obszarem byłego obozu, znajdować się będzie wystawa historyczna. Ekspozycja podzielona zostanie na tematyczne segmenty, obejmujące najważniejsze wątki z historii obozu oraz działania na rzecz jego upamiętnienia podejmowane po 1945 r.
Wystawa ma mieć charakter przede wszystkim edukacyjny. Jej zadaniem będzie wprowadzenie w historię niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow. Osobny wątek wystawy poświęcony zostanie powojennej pamięci o KL Plaszow. Autorzy scenariusza wystawy zwrócili uwagę z jednej strony na specyfikę obozu płaszowskiego na tle innych obozów koncentracyjnych, jego lokalny charakter, z drugiej na konieczność wpisania historii tego miejsca w historię Zagłady.
Memoriał został zaprojektowany jako główny budynek muzealny. Usytuowany przy ulicy Kamieńskiego, poza terenem obozu, ale sąsiadujący z nim, w miejscu dobrze skomunikowanym, ma pełnić rolę wprowadzenia w tematykę i w teren miejsca pamięci. Obok budynku zaprojektowano parking oraz niewielki, ogólnodostępny park.
Architekci wykorzystali naturalne ukształtowanie terenu i zaprojektowali obiekt wtopiony w skarpę, ukryty pod ziemią, z widoczną jedynie elewacją frontową. Jest to rodzaj pomostu przechodzącego pod ulicą Swoszowicką, przez który odwiedzający będą mogli wejść na teren miejsca pamięci. Intencją projektantów było skupienie głównego ruchu odwiedzających miejsce pamięci od strony ulicy Kamieńskiego i odciążenie gęsto zabudowanych ulic Jerozolimskiej i Heltmana.