Spacer Na pierwszym planie widoczne pozostałości nagrobków otoczone bujną trawą

Cmentarze żydowskie w Podgórzu

Data: 14 lipca 2022 (czwartek), godz. 17:30 Miejsce: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3 Cena: 15 zł Zapisy: mailowe: edukacja@plaszow.org
Opis Niemiecki obóz pracy przymusowej Plaszow powstał na terenie dwóch cmentarzy żydowskich (starego – Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu – oraz nowego – Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie). Uczestnicy oprowadzania będą mieli możliwość zapoznania się z historią obu nekropolii, skalą i skutkami ich wojennej dewastacji, a także obecnymi (lub nieobecnymi) w przestrzeni formami ich upamiętnień. Tłem wykładu będą zasady judaizmu (halacha) określające znaczenie i rolę cmentarzy w religii żydowskiej. Zaprezentowane zostaną także wybrane formy epigraficzne występujące na macewach wraz z wyjaśnieniem ich symboliki.
ZOBACZ RÓWNIEŻ