Spacer

Miejsce po, miejsce bez - oprowadzanie // 31.08

Data: 31.08.2024, g. 10.00 Miejsce: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3
Opis

Wizyta w miejscu pamięci – prawdziwym świadku historii – jest wyjątkowym doświadczeniem zarówno edukacyjnym, jak i osobistym, kluczowym dla poznania przeszłości tego miejsca. Oprowadzanie jest także okazją do uczczenia pamięci ofiar oraz refleksji nad naszą wspólną odpowiedzialnością za przekazywanie historii kolejnym pokoleniom.

Zapraszamy na kolejne z wakacyjnych oprowadzań po nowej wystawie plenerowej "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" w sobotę, 31 sierpnia o g. 10.00.

Oprowadzanie w języku polskim. Liczba miejsc ograniczona.
Udział w spacerze jest płatny - koszt 20 zł. Płatność tylko online.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia przy zbyt małej liczbie uczestników (poniżej 5 osób) lub w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. O odwołaniu spaceru zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni mailem.

Uwaga - Potwierdzeniem zapisu na oprowadzanie jest potwierdzenie przelewu (opłata za bilet). Nie ma konieczności przychodzenia na oprowadzenie z wydrukiem z potwierdzenia. Przypomnienie o zapisie zostanie przesłane na 2-3 dni przed datą oprowadzania.


Fot. M. Lichtański

Kup bilet