STAŁA

„KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”

Data: dostępna przez całą dobę Cena: wstęp bezpłatny
W 2023 r. Muzeum KL Plaszow zrealizowało upamiętnienie w obszarze miejsca pamięci KL Plaszow. W ramach przeprowadzonych prac oznaczone zostały granice dwóch cmentarzy żydowskich, uczytelniono historyczne drogi obozowe, a plac apelowy otoczony został żwirową opaską. Dostęp do wyżej położonych obszarów umożliwiają trzy ciągi schodów terenowych. Przy siedmiu głównych wejściach na teren miejsca pamięci KL Plaszow ulokowano tablice z regulaminem określającym zasady obowiązujące na terenie muzeum. Historyczny komentarz przekazuje odwiedzającym wystawa „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez” wraz z uzupełniającymi ją punktami terenowymi i oknami archeologicznymi. Na terenie miejsca pamięci znajduje się także siedem pomników będących częścią upamiętnienia KL Plaszow.
Od marca 2024 r. na terenie miejsca pamięci KL Plaszow znajduje się nowa wystawa plenerowa „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”.

Ekspozycja składa się z 14 nośników z materiałami w językach: polskim, angielskim i hebrajskim. Treści obecne na wystawie są uzupełnione przez 41 punktów terenowych i 3 okna archeologiczne.

Przejście trasą zwiedzania wytyczoną przez ekspozycję trwa ok. 60 minut.
Wystawa przedstawia historię byłego niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow (1943–1945).

Tablice wystawowe umieszczone w najważniejszych miejscach na terenie poobozowym układają się w opowieść o historii byłego obozu.
Plansze tworzące wystawę pokazują historyczne zdjęcie lotnicze z 1944 r., obszary szpitalny i gospodarczy, baraki dla kobiet i Kinderheim, cmentarze żydowskie, miejsca egzekucji i masowe groby, teren obozu pracy wychowawczej dla Polaków, plac apelowy, kamieniołom i obszar przemysłowy obozu. Nad kamieniołomem w okolicy Szarego Domu znajduje się tablica z panoramą złożoną z historycznych zdjęć pokazujących obszar mieszkalny i administracyjny obozu w 1944 r.
Wystawa powstała na podstawie materiałów historycznych: relacji byłych więźniów i fotografii wykonanych w czasie funkcjonowania KL Plaszow. Materiały te są uzupełnione przez komentarz historyczny oraz dwie mapy. Pierwsza określa lokalizację obszaru, do którego odnosi się dany opis, druga – miejsce, w którym aktualnie znajduje się odwiedzający teren poobozowy.
W następnych latach treści obecne w terenie będą wzbogacone informacjami dostępnymi za pośrednictwem audioprzewodników.
41 punktów terenowych usytuowanych jest w sąsiedztwie zachowanych reliktów architektury obozowej. Dzięki nim możliwe jest ulokowanie w przestrzeni poobozowej budynków i obiektów istotnych dla historii KL Plaszow. Dodatkowo 3 okna archeologiczne pokazują, że pod powierzchnią darni wciąż obecne są ślady historii miejsca pamięci takie jak: fragment obozowej kanalizacji, ściana piekarni i ścieżka wykonana z fragmentów żydowskich nagrobków pochodzących z cmentarzy, na których założony był obóz.

Wystawa jest dostępna przez całą dobę, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
Wystawa „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”

Część plenerowa

Kuratorzy: Monika Bednarek, Kamil Karski, Marta Śmietana
Scenariusz: Muzeum Krakowa; zespół scenariuszowy w składzie: Monika Bednarek, Marta Śmietana, Kamil Karski, Katarzyna Kocik, Ryszard Kotarba, Beata Łabno, Tomasz Owoc, Karolina Ożóg, Roma Sendyka, współpraca: Robert Kulig
Scenariusz wykonawczy: Monika Bednarek, Marta Śmietana, Kamil Karski
Nadzór i współpraca: Komisja Rabiniczna do spraw Cmentarzy przy Naczelnym Rabinie Polski, dr inż. Sebastian Różycki
Projekt plastyczny i system informacji wizualnej: Koza Nostra Studio Sp. z o.o., Leniva Studio
Projekt druków towarzyszących: Paweł Krzywda, Jan Mońka, Jarosław Bereta
Redakcja i korekta: Anna Kandzior-Zug
Tłumaczenia: Zespół Tłumaczy Przysięgłych Sigillum Sp. z o.o., konsultacje: Orit Margaliot, Jerzy Giebułtowski
Projekt budowlany i wykonawczy: GPP Grupa Projektowa sp. z o.o.
Generalny wykonawca: Re-Bau sp. z o. o.
Koordynacja projektu/procesu inwestycyjnego: Ewa Piasecka (Muzeum KL Plaszow), współpraca: Dariusz Pasek (Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie)
Nadzór inwestorski: GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o. o.
Program edukacyjny: Anita Faber, Justyna Sagan-Morawska
Promocja i komunikacja: Ludmiła Maruszewska, Paulina Nortowska, Jacek Stawiski
Nadzór finansowy: Anna Janecka
Druk i montaż: Mediamix Sp. zo.o., Omnigraf Sp. z o.o.