Dla mediów

Kontakt

Paulina Nortowska
p.nortowska@plaszow.org
tel. +48 533 331 795
Zdjęcie współczesne, kolorowe. Na zdjęciu widoczny Pomnik Ofiar Faszyzmu na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Plaszow w Krakowie.

MENU

Organizacja wydarzeń

Organizacja wydarzeń

Muzeum KL Plaszow zwraca się z apelem do organizacji, stowarzyszeń, instytucji oraz osób indywidualnych, które planują zorganizować wydarzenia z większą liczbą osób na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Plaszow, o wcześniejsze zgłaszanie i uzgadnianie takich planów. Muzeum, które jest opiekunem prawnym i merytorycznym miejsca, powstało na początku 2021 r., by objąć opieką teren po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow. Zadaniem nowej jednostki jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i jego ofiarach oraz opieka nad przyrodą, która znajduje się na wspomnianym obszarze.

Muzeum KL Plaszow przypomina, że miejsce byłego obozu jest otwarte i dostępne dla wszystkich. Jednocześnie jest to miejsce, które zostało uznane za teren zabytkowy oraz cmentarz wojenny. W KL Plaszow podczas okupacji niemieckiej zostało zamordowanych ok. 5-6 tys. osób, a około 35 tys. osób – głównie Żydów i Polaków – było więźniami obozu. Na jego terenie znajdują się groby masowe oraz cmentarze żydowskie. Zwracamy uwagę, że wszystkie planowane wydarzenia powinny uszanować charakter i powagę miejsca pamięci.

Prosimy o przesyłanie informacji o planowanych wydarzeniach na adres: sekretariat@plaszow.org.