ON-LINE Fotografia archiwalna z czasów okupacji niemieckiej. Na zdjęciu widać grupę więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu Plaszow, idących w stronę bramy głównej obozu. Przy szlabanie bramy dwaj strażnicy SS. Trzeci strażnik przy grupie więźniów.

Historia KL Plaszow

Czas trwania: ok. 40 min. Miejsce: on-line Cena: 50 zł Zapisy: Zgłoszenia mailowo: edukacja@plaszow.org Opis: W 1942 r. na obrzeżach Krakowa utworzony został przez Niemców obóz pracy przymusowej, przekształcony następnie w obóz koncentracyjny. Największą grupę więźniów stanowili krakowscy Żydzi przesiedleni tu z getta w marcu 1943 r. Do obozu trafiali też Żydzi z innych gett Generalnego Gubernatorstwa, Polacy podejrzani o działalność konspiracyjną i rodziny romskie. W sierpniu 1944 r. w obozie przetrzymywano kilka tysięcy Polaków ujętych podczas tzw. czarnej niedzieli. KL Plaszow był również miejscem egzekucji dokonywanych przez Gestapo.

Przedstawione zostaną informacje ogólne dotyczące życia więźniarskiego, w tym: zagrożenia życia, pracy, wyżywienia, kontaktów z innymi więźniami i osobami spoza obozu oraz deportacji. Podczas zakończenia omówiona zostanie współczesna przestrzeń KL Plaszow jako miejsca z widocznymi śladami przeszłości.
Zobacz również: