Spacer Zdjęcie współczesne. Widok na zielony krajobraz i bezdrzewną polanę, gdzie znajdował się plac apelowy.

Historia KL Plaszow

Data: 1 września 2022 r. (czwartek), godz. 11:00 Miejsce: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3 Cena: wydarzenie bezpłatne
Opis Wojska Niemieckie weszły do Krakowa 6 września 1939 roku, niemal od razu naznaczając teren dzisiejszego miejsca pamięci -  pierwsza egzekucja przeprowadzona przez okupantów, miała miejsce już 10 września pod murem „nowego” cmentarza żydowskiego. Obszar dwóch przedwojennych nekropolii żydowskich, na którym obecne były także XIX-wieczne zabudowania artyleryjskie, od 1942 był wykorzystywany pod budowę niemieckiego obozu pracy przymusowej, w 1944 roku przekształconego w obóz koncentracyjny.
zapisz się
Pierwotnie utworzony dla żydowskiej ludności Krakowa i okolicznych gett, stopniowo zaczął się rozwijać wchłaniając nie tylko coraz większe obszary, ale także znacznie zwiększając stan liczbowy więźniów. W latach funkcjonowania obozu (1942-1945) przetrzymywani byli tam Żydzi z pobliskich gett, Polacy, rodziny romskie, a także czasowo Żydzi spoza Generalnego Gubernatorstwa.

Spacer po terenie dawnego KL Plaszow będzie nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy o krakowskim doświadczeniu II wojny światowej, ale także pozwoli na przybliżenie sytuacji żydowskich obywateli miasta pod okupacją niemiecką. Uczestnicy zobaczą oraz będą mogli zinterpretować ślady dawnej infrastruktury, masowych grobów i miejsc straceń oraz obecnych w terenie upamiętnień, zaś sama narracja historyczna zostanie wzbogacona o prezentacje zdjęć archiwalnych oraz modeli 3D.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzenia w przypadku nagłego załamania pogody oraz jeśli nie zostanie przekroczony limit 5 zapisanych osób. O wszystkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Jeżeli masz dodatkowe pytania

 • Gdzie rozpoczyna i kończy się spacer?
  Spacer rozpoczyna się i kończy pod tablicą ze zdjęciem lotniczym KL Plaszow z 1944 roku, oznaczoną numerem 5. Tablica znajduje się przy budynku historycznym - Szarym Domu (Google Maps) przy ulicy Jerozolimskiej 3.
 • Jak długo potrwa spotkanie?
  Przewidywany czas spaceru to około dwie godziny.
 • Czy muszę się wcześniej przygotować do spaceru?
  Podczas spotkania grupa będzie przemieszczać się po zróżnicowanym terenie, głównie utwardzonymi ścieżkami i drogami asfaltowymi. Prosimy o ubranie się stosownie do prognozy pogody, a w słoneczne i ciepłe dni o posiadanie nakrycia głowy, wygodnego obuwia i zabranie wody. W przypadku prognozowanych opadów deszczu należy ze sobą wziąć parasol lub peleryny przeciwdeszczowe. 

  Miejsce pamięci jest otwartym terenem zielonym, osoby cierpiące na alergie powinny się odpowiednio przygotować. 

  W czasie spaceru będziemy się poruszać po przestrzeni cmentarzy żydowskich, zgodnie z tradycją mężczyźni powinny mieć nakrycie głowy.
 • Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej o KL Plaszow przed spotkaniem?
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i publikacjami na stronie internetowej. W sekcji Edukacja w menu głównym znajdują się m.in. materiały edukacyjne.
  W sekcji Muzeum -> Wydawnictwa znajdują się publikacje przygotowane przez Muzeum, w tym te w wolnym dostępie możliwe do pobrania.
 • Jak dojechać i opuścić miejsce pamięci?
  Na miejsce spotkania najłatwiej dostać się pieszo z Podgórza lub komunikacją miejską - przystanek Cmentarz Podgórski lub Dworcowa; linie tramwajowe: 11, 13, 24, 73, 74.
 • Potrzebuję więcej informacji, gdzie mogę je otrzymać?
  Jeżeli nadal potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, możesz do nas napisać na adres: edukacja@plaszow.org
ZOBACZ RÓWNIEŻ