Inne

Miejsce po, miejsce bez - oficjalne otwarcie wystawy plenerowej Muzeum KL Plaszow

Data: 15.03.2024 r. Miejsce: Pomnik Ofiar Faszyzmu
Opis 15 marca, o godz. 11.00 odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum KL Plaszow – wystawy plenerowej „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”. Wystawa jest najważniejszym nośnikiem historii KL Plaszow, dostępnym każdemu, kto zdecyduje się odwiedzić miejsce pamięci.

Ekspozycja jest częścią prac wykonanych w terenie poobozowym, których celem było podkreślenie i opisanie zachowanych śladów przeszłości tego miejsca: cmentarzy żydowskich, dróg i ścieżek, reliktów zabudowy obozowej.  Założeniem Muzeum KL Plaszow było pozostawienie terenu dawnego obozu w możliwie niezmienionym i autentycznym stanie.

− Otwarcie wystawy i uporządkowanego poobozowego terenu to szczególny, symboliczny moment. Po latach wspólnych wysiłków i starań pokazujemy, jak ważne jest to miejsce dla miasta, mieszkańców i wszystkich, którzy chcą, by pamięć o obozie przetrwała, by to miejsce było objęte właściwą opieką. KL Plaszow to historia Krakowa i historia krakowian, ale jednocześnie także część historii świata. To część historii wojny, która pochłonęła wiele ofiar – także w Krakowie, dokładnie w tym miejscu. Obejmując je troską, zapewniając mechanizmy ochrony w postaci działalności muzeum, oddajemy ofiarom należny szacunek. Niech ten teren – świadek i  miejsce pamięci dla wszystkich którzy go odwiedzają będzie też przestrogą i apelem o pokój − powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
W uroczystości otwarcia, poza prezydentem Krakowa, wzięli udział także Yacov Livne − Ambasador Izraela, Helena Jakubowicz − przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, Lili Haber − przewodniczącą Związku Krakowian w Izraelu i członkini Rady Muzeum KL Plaszow oraz Monika Bednarek − dyrektorka Muzeum KL Plaszow.

Przemawiający podkreślali, jak ważne jest właściwe upamiętnienie byłego obozu, a zrealizowane działania są świadectwem troski współczesnych o pamięć o jego ofiarach. Monika Bednarek, dyrektorka Muzeum KL Plaszow podziękowała wszystkim zaangażowanym w proces upamiętnienia i zaprosiła do oglądania wystawy i uczestnictwa w wydarzeniach proponowanych przez instytucję.
− To miejsce powinno być uszanowane i objęte systemową, instytucjonalną opieką. Bo tu się zdarzyła tragedia, tu są kości ludzkie, tu leżą ofiary zbrodni. Stąd potrzeba przekazu wiedzy i działań, które sprawią, że pamięć o KL Plaszow będzie żywa, istotna. Wystawa to zakończenie jednego z etapów naszych działań, pracujemy nad kolejnymi: remontujemy Szary Dom, przygotowujemy budowę Memoriału, pracujemy nad pomnikiem dźwiękowym. W ramach wystawy eksponowanej na uporządkowanym, poobozowym terenie udostępniamy informacje historyczne, a także teksty relacji świadków i ocalonych. Zapraszam do wspólnej troski o to miejsce, które jest tak ważną częścią historii miasta i mieszkańców – podkreśliła Monika Bednarek, dyrektorka Muzeum KL Plaszow.
Podczas uroczystości otwarcia słowa byłych więźniów obozu oraz współczesnych poetów przywołali studenci krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego.

Uczestnicy wydarzenia po zakończonej uroczyści zostali oprowadzeni po miejscu pamięci.

Otwarciu towarzyszy półroczny cykl wydarzeń przybliżających uczestnikom historie osób, których losy na zawsze powiązane zostały z KL Plaszow. Więcej szczegółów na www.plaszow.org.
ZOBACZ RÓWNIEŻ