Rekrutacja trwa Współczesna fotografia. Grupa młodych ludzi idzie po zielonej przestrzeni. W dali widać Pomnik Ofiar Faszyzmu w Krakowie na terenie byłego obozu.

Dostrzec detal

Czas trwania: 1.07.2023-31.08.2023 Miejsce: miejsce pamięci KL Plaszow Zapisy: https://bit.ly/WolontariatMuzeumKLPlaszow Opis: W miejscu pamięci KL Plaszow mimo pozornej pustki znajdują się liczne ślady przeszłości. Są to relikty obozowej zabudowy – fundamenty budynków, podmurówki maszyn, elementy obozowej infrastruktury. Często ich dostrzeżenie wymaga od obserwatora wiedzy i wysiłku.

Podczas programu wolontaryjnego „Dostrzec detal” skupimy się na porządkowaniu wybranych elementów krajobrazu miejsca pamięci. W pierwszym etapie naszymi działaniami objęte zostaną ruiny hali przedpogrzebowej cmentarza żydowskiego gminy krakowskiej. Dziś obok pozostałości nagrobków jest to największy kompleks reliktów architektonicznych na terenie miejsca pamięci. Przy użyciu delikatnych narzędzi usuniemy porosty z betonowych pozostałości budynku, a także oczyścimy ten teren z zalegających śmieci.

W dalszej części nasze działania skoncentrujemy na reliktach obozowej kuchni oraz baraku nr 14 – wewnętrznym obozowym areszcie, tzw. kranzówce.

Przed rozpoczęciem projektu

Pamiętaj, że teren miejsca pamięci jest obszarem zielonym, a prace odbywają się w otwartej przestrzeni. W związku z tym będziesz narażony/-a na stały kontakt z alergenami typowymi dla roślinności na terenie Krakowa, jak również na możliwe ataki kleszczy i komarów.

Prace wiążą się z używaniem narzędzi ogrodniczych i pracą z zanieczyszczeniami. Ważne, aby stosować możliwą profilaktykę, w tym posiadać aktualne szczepienie przeciwko tężcowi.

Zanim zostaniesz wolontariuszem/ką zobacz:

Zobacz również: