Rekrutacja trwa

Płaszowski zielnik

Czas trwania: od 1.07.2023 Miejsce: miejsce pamięci KL Plaszow Zapisy: https://bit.ly/WolontariatMuzeumKLPlaszow Opis: Współczesny odbiór krajobrazu miejsca pamięci jest silnie związany z jego charakterem. O opustoszały teren poobozowy z czasem upomniała się natura. Na terenie obozu pojawiły się pierwsze rośliny – zbiorowiska ruderalne, które powstają w miejscu ruin lub odsłoniętych fundamentów. Granie obozowego kamieniołomu i odkryte wapienne skały porosła roślinność sucholubna, na dawnym placu apelowym pojawiły się łąki, a w części przemysłowej z czasem zasadzono drzewa. Dziś teren dawnego KL Plaszow stanowi siedlisko wielu ważnych i cennych gatunków roślin.

Projekt wolontariatu „Płaszowski zielnik” polega na systematycznym dokumentowaniu przyrody miejsca pamięci. Działanie ma na celu zaznajomienie się z różnorodnymi siedliskami roślinnymi i z czasem przygotowanie kompleksowego zielnika będącego ważnym dokumentem umożliwiającym poznanie współczesności KL Plaszow, wykraczającym poza jego historię.

Program wolontariatu obejmuje

1. Poznanie historii miejsca pamięci KL Plaszow.
2. Spotkanie poświęcone tworzeniu zielnika.
3. Zaznajomienie się z specyfiką przyrody w miejscu pamięci.
4. Wizyty terenowe w celu określenia siedlisk przyrodniczych i przygotowania się do pracy.
5. Kilkukrotny zbiór, wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji i oznaczeniem gatunkowym roślin.
6. Przygotowanie suszu i kart ewidencyjnych.

Zanim zostaniesz wolontariuszem/ką zobacz:

Zobacz również: