Rekrutacja trwa Współczesna fotografia. Fragment kopii listy więźniów KL Plaszow.

Każda ofiara ma imię...

Czas trwania: rekrutacja ciągła Miejsce: biuro Muzeum KL Plaszow Zapisy: https://bit.ly/WolontariatMuzeumKLPlaszow Opis: Jedną z głównych aktywności Muzeum KL Plaszow są badania historyczne dotyczące byłych więźniów obozu. W związku z tym, że obozowe archiwum nie zachowało się, naszą wiedzę budujemy na podstawie różnorodnych materiałów takich jak: zeznania, relacje, wspomnienia, opracowania naukowe. W celu uporządkowania naszej wiedzy stworzyliśmy Archiwum Cyfrowe KL Plaszow, w którym udostępniamy zebrane przez nas informacje.

Działalność wolontariuszy w ramach projektu „Każda ofiara ma imię...” polega na porządkowaniu zebranego zasobu archiwalnego oraz jego opracowaniu. Archiwum obejmuje różnorodny materiał: dokumenty obozowe, relacje, materiały procesowe, listy transportowe, wykazy sporządzane przez więźniów, korespondencję z Międzynarodową Służbą Poszukiwawczą, a także nagrania i relacje audio-wideo.

Jeżeli jesteś gotowy/-a do udziału w opracowywaniu danych dotyczących więźniów KL Plaszow, Twoim atutem może być również znajomość języków obcych, np. angielskiego, niemieckiego, hebrajskiego, francuskiego.

Zanim zostaniesz wolontariuszem/ką zobacz:

Zobacz również: