Zbiory i multimedia

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu autenyczna opaska z getta z gwiazdą Dawida.
Muzeum KL Plaszow jako instytucja, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 2021 r., nie posiada jeszcze własnych zbiorów i kolekcji. Najliczniejszą grupę zabytków dotyczących KL Plaszow stanowią obiekty wydobyte podczas badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum Krakowa w latach 2016-2019. Zabytki te znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Krakowa, a Muzeum KL Plaszow uczestniczy w ich opracowaniu. W przypadku informacji lub chęci przekazania obiektów prosimy o kontakt z nami.

MENU

Pozyskiwanie zbiorów

Pozyskiwanie zbiorów

Jednym z głównych zadań Muzeum KL Plaszow jest gromadzenie zbiorów związanych z historią obozu i losami więźniów. To dzięki eksponatom opowieść o miejscu pamięci i więźniach zyskuje materialny wymiar. Ich gromadzenie według przemyślanej strategii ma bezpośredni wpływ na pracę edukatorek i edukatorów zaangażowanych w proces upamiętniania historii KL Plaszow oraz ułatwia przybliżanie zainteresowanym historii KL Plaszow i poszczególnych więźniów obozu. Muzeum KL Plaszow pozyskuje obiekty w drodze darów, udostępnienia w depozyt, zakupów lub przekazów instytucjonalnych.

Osoby zainteresowane przekazaniem przedmiotów lub dokumentów do Muzeum KL Plaszow prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczą na adres mailowy: zbiory@plaszow.org 

lub tradycyjną na adres:

Muzeum KL Plaszow
ul. Lipowa 3/115
30-702 Kraków