Zbiory i multimedia

Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe. Na zdjęciu autenyczna opaska z getta z gwiazdą Dawida.
Muzeum KL Plaszow jako instytucja, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 2021 r., nie posiada jeszcze własnych zbiorów i kolekcji. Najliczniejszą grupę zabytków dotyczących KL Plaszow stanowią obiekty wydobyte podczas badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum Krakowa w latach 2016-2019. Zabytki te znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Krakowa, a Muzeum KL Plaszow uczestniczy w ich opracowaniu. W przypadku informacji lub chęci przekazania obiektów prosimy o kontakt z nami.

MENU

Zgłoś świadka

Zgłoś świadka

Muzeum KL Plaszow gromadzi i udostępnia wiedzę o dawnym niemieckim nazistowskim obozie pracy i koncentracyjnym Plaszow, przede wszystkim jednak jest wyrazem pamięci o więźniach i ofiarach tego obozu. Ich imiona i nazwiska, a niekiedy także biografie i zdjęcia składają się na indywidualną i zbiorową historię KL Plaszow.

Jeżeli posiadają Państwo informacje o miejscu pamięci KL Plaszow lub o osobach więzionych w obozie, prosimy o wiadomość na adres: archiwum@plaszow.org.