O muzeum

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942−1945) (w organizacji) rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa.

Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow, funkcjonującym w latach 1942–1945. Ocenia się, że przeszło przez niego ok. 35 tys. więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości. W obozie zostało zamordowanych 5–6 tys. ludzi.

Zadaniem Muzeum KL Plaszow jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i o jego ofiarach. Pod opieką instytucji znajduje się teren poobozowy, wpisany do rejestru zabytków, oraz historyczny budynek – Szary Dom. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu poobozowego powstanie budynek Memoriału. Zarówno w Szarym Domu, jak i w Memoriale znajdzie się wystawa stała o obozie.

Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 r.
Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe, wykonane z drona. Na zdjęciu widok zachowanego historycznego budynku Szarego Domu.

MENU

Struktura muzeum

Struktura muzeum

Dyrektor

Monika Bednarek

tel. 12 257 10 17, wew. 108

m.bednarek@plaszow.org

Sekretariat

Ewa Bronisz

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

tel. 12 307 02 53

sekretariat@plaszow.org

e.bronisz@plaszow.org

Księgowość i kadry

Anna Janecka

Główny księgowy

tel. 12 307 02 53 wew. 12

a.janecka@plaszow.org

Dział Muzealny

Marta Śmietana

Kierownik

tel. 12 307 02 53 wew. 15

m.smietana@plaszow.org

dr Kamil Karski

Główny inwentaryzator

tel. 12 307 02 53 wew. 15

k.karski@plaszow.org

Prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka

Specjalista ds. naukowych

Tel. +48 12 307 02 53 wew. 41

l.sroka@plaszow.org

Archiwum

Materiały i zasób archiwalny, poszukiwania, kwerendy, informacja naukowa

archiwum@plaszow.org

Promocja i komunikacja

Ludmiła Maruszewska

Główna specjalistka ds. promocji
tel. +48 12 307 02 53 wew. 41
l.maruszewska@plaszow.org

Edukacja

Anita Faber

Adiunkt muzealny

tel. 12 307 02 53 wew. 13

a.faber@plaszow.org

Informacja ogólna

edukacja@plaszow.org

Dział Inwestycji i Administracji

Ewa Piasecka

Kierownik

tel. 12 307 02 53 wew. 12

e.piasecka@plaszow.org

Katarzyna Kulesza

Specjalista ds. inwestycyjno-administracyjnych

tel. +48 12 307 02 53 wew. 41

k.kulesza@plaszow.org

Inspektor Danych Osobowych

ido@plaszow.org

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez
Muzeum KL Plaszow Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.