O muzeum

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942−1945) (w organizacji) rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jako jednostka w organizacji jest zarządzane przez Muzeum Krakowa.

Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow, funkcjonującym w latach 1942–1945. Ocenia się, że przeszło przez niego ok. 35 tys. więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości. W obozie zostało zamordowanych 5–6 tys. ludzi.

Zadaniem Muzeum KL Plaszow jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i o jego ofiarach. Pod opieką instytucji znajduje się teren poobozowy, wpisany do rejestru zabytków, oraz historyczny budynek – Szary Dom. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu poobozowego powstanie budynek Memoriału. Zarówno w Szarym Domu, jak i w Memoriale znajdzie się wystawa stała o obozie.

Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 r.
Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe, wykonane z drona. Na zdjęciu widok zachowanego historycznego budynku Szarego Domu.

MENU

Trasa Pamięci

Trasa Pamięci

Trasę Pamięci tworzą trzy oddziały Muzeum Krakowa: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem oraz Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Jej naturalnym uzupełnieniem jest Muzeum KL Plaszow. Te cztery punkty na mapie Krakowa to wzajemnie dopełniające się opowieści o II wojnie światowej i czasie, który po niej nastąpił. Narracja Trasy Pamięci obejmuje lata 1939–1956, rozpoczyna się tuż przez wybuchem wojny i prowadzi odwiedzającego poprzez codzienność wojennego Krakowa, represje okupanta, getto, obóz Plaszow aż po terror stosowany po 1945r. przez powojenne władze komunistyczne. Trasa Pamięci to nie tylko panoramicznie przedstawiona historia Krakowa, ale także opowieść o niewspółmierności okupacyjnego doświadczenia zamieszkujących Kraków w latach wojny Polaków, Żydów i Niemców.

Ulica Pomorska

W Domu Śląskim przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie w latach 1939–1945 znajdowała się Komenda niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa, w tym Gestapo. W budynku odbywały się przesłuchania więźniów, a w piwnicach znajdował się tymczasowy areszt. Obecnie można zwiedzać wystawę stałą „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956” oraz zachowane cele byłego aresztu Gestapo.

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

W budynku administracyjnym dawnej Fabryki Naczyń Emaliowanych Oskara Schindlera znajduje się wystawa stała opowiadająca o dziejach Krakowa i jego mieszkańców w czasie II wojny światowej. Historia uratowania przez Oskara Schindlera żydowskich robotników fabryki, więźniów KL Plaszow, została przedstawiona w filmie Stevena Spielberga „Lista Schindlera”.

Apteka Pod Orłem

Muzeum znajduje się w dawnej aptece „Pod Orłem” prowadzonej w czasie wojny przez Tadeusza Pankiewicza. W latach 1942–1943 apteka funkcjonowała na terenie getta założonego przez władze okupacyjne dla krakowskich Żydów. Załoga apteki włączyła się aktywnie w pomoc dla ludności getta. Pracownicy apteki byli także świadkami tragedii mieszkańców getta, a Tadeusz Pankiewicz opublikował tuż po wojnie jedne z pierwszych wspomnień – świadectw na temat Zagłady krakowskich Żydów. Obecna wystawa stała opowiada o historii getta i jego mieszkańców oraz losach apteki.