Współczesna fotografia. W przestrzeni dużej sali w dali widać grupę osób siedzących przy stole. Na pierwszym planie niebieskie fotele i duże kolorowe plansze.

Rozstrzygnięcie konkursu na aranżację wystawy stałej

Data publikacji:

09.12.2022
Opis: 7 grudnia 2022 r. odbyły się obrady jury konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obozów pracy obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji).

Celem ogłoszonego 1 września 2022 r. konkursu było wybranie estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, która będzie zgodna z charakterem miejsca pamięci.

Informacje o zasadach konkursu
Do konkursu zgłoszono sześć prac. Komisja konkursowa uznała, że najlepszy projekt przedstawiła pracownia Koza Nostra z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Drugą nagrodę przyznano pracowni Wzorro Design z Katowic (15 000 zł), zaś trzecią studiu ART FM z Krakowa (10 000 zł).

W ocenie Komisji konkursowej autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali aranżację atrakcyjną pod względem przestrzennym, która właściwie wy­ko­rzystuje specyfikę zarówno nowego budynku Muzeum, tzw. Memoriału jak i historycznego Szarego Domu.

Użyte środ­ki wyrazu są trafne oraz adekwatne do tematyki ekspozycji. Wykorzystanie kamienia wapien­nego do aranżacji obu części wystawy tworzy narrację silnie związaną z historią KL Plaszow. Stanowi także łącznik z fasadą budynku Memoriału, skomponowanej z wapienia.  Ostatni frag­ment wystawy w Memoriale, otwarty na teren daw­nego obozu, płynnie wprowadza zwiedzających na teren miejsca pamięci, łącząc tym samym ekspozycję z obszarem byłego obozu. Dzięki zastosowanym zabiegom aranżacyjnym umiejętnie i oszczędnie połączono wszystkie trzy składowe upamiętnienia – dwie części wystawy stałej wraz z terenem poobozowym.
Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy zwycięskiej pracy zostaną zaproszeni do negocjacji, dotyczących zawarcia  umowy na wykonanie projektu całości wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow.

Dodatkowo od 9 do 18 grudnia 2022 r. będzie można zapoznać się z nimi w holu bibliotecznym Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie, oddziale Muzeum Krakowa, w godzinach otwarcia Muzeum.

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum Krakowa

Fot. Katarzyna Bednarczyk//MKLP

Nagrodzone prace

Pozostałe prace