Współczesna fotografia. Miejsce pamięci KL Plaszow. Zdjęcie z drona w kierunku Pomnika Ofiar Faszyzmu.

Konkurs na wystawę stałą Muzeum KL Plaszow

Data publikacji:

01.09.2022
Opis: Muzeum KL Plaszow zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej. Warunkiem udziału jest dostarczenie nie później niż do 29 września 2022 r. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin składania prac konkursowych mija 25 listopada 2022 r. Pula nagród wynosi 45 tysięcy złotych. Dodatkowo autor najlepszej pracy zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących realizacji umowy na wykonanie projektu wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow.

Konkurs

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji), która będzie zgodna z charakterem miejsca pamięci.

Muzeum KL Plaszow obejmuje obszar 37 ha powierzchni byłego obozu wraz z zachowanym historycznym budynkiem, tzw. Szarym Domem, oraz Memoriał, który powstanie poza terenem dawnego KL Plaszow.
Te trzy autonomiczne elementy będą ze sobą ściśle powiązane i stworzą narracyjną całość. Dominującym przekazem jest autentyzm zaświadczający o historii miejsca, wciąż zapisany w terenie poobozowym.

Planowana wystawa stała będzie się składać z dwóch uzupełniających się części prezentowanych zarówno w Memoriale, jak i Szarym Domu. Szary Dom będzie miejscem, w którym głos oddany zostanie przede wszystkim świadkom. Przez ich wypowiedzi dotyczące doświadczeń obozowych odwiedzający zapoznają się z emocjonalną, osobistą stroną historii KL Plaszow. Oprócz wystawy w budynku znajdą się również sala kontemplacji oraz mediateka. Z kolei ekspozycja prezentowana w Memoriale w chronologiczny sposób wprowadzi odwiedzających w historię KL Plaszow i przygotuje do wizyty w miejscu pamięci.

W ramach konkursu Uczestnicy przygotowują:


        1. propozycję aranżacji sali ekspozycyjnej w Szarym Domu;
        2. koncepcję rozplanowania wystawy w Memoriale;
        3. szczegółowe rozplanowanie jednego segmentu ekspozycji w Memoriale;
        4. koncepcję prezentacji zabytków archeologicznych.


Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej jest kontynuacją procesu upamiętnienia KL Plaszow powierzonego w 2016 r. Muzeum Krakowa, a od ubiegłego roku kontynuowanego przez nową instytucję kultury – Muzeum KL Plaszow. Celem konkursu jest ostateczne wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, której autorzy oprócz nagrody pieniężnej otrzymają zaproszenie do negocjacji umowy na kompleksowe wykonanie projektu całej wystawy stałej.

Przed złożeniem prac konkursowych prowadzona jest wcześniejsza weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Regulamin i materiały do konkursu znajdują się poniżej, zachęcamy do zapoznania się z nimi.

O Muzeum KL Plaszow

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942−1945) (w organizacji) rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. Muzeum jest instytucją kultury Miasta Krakowa, współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym obozie Plaszow, funkcjonującym w latach 1942–1945, oraz upamiętnić ok. 35 tysięcy więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości, w tym ok. 6 tysięcy zamordowanych w nim ludzi. Zadaniem Muzeum KL Plaszow jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i o jego ofiarach. Muzeum dąży do tego, aby teren byłego obozu Plaszow stał się miejscem refleksji nad historią i współczesnością.

Regulamin i załączniki do konkursu

Zmiany treści Regulaminu konkursu

Odpowiedzi Organizatora na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu

Informacja z wizyty studyjnej

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Odpowiedzi Organizatora na szczegółowe pytania dotyczące Regulaminu Konkursu