Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Dysfunkcja ruchu

Dysfunkcja ruchu

Aby dostać się na teren miejsca pamięci z przystanków komunikacji publicznej (ulica Kamieńskiego lub Dworcowa), należy przejść przez przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i kierować się w stronę terenu zielonego bez zabudowań.

 
Obszar Muzeum KL Plaszow jest przestrzenią o różnym stopniu dostępności. Teren jest pagórkowaty, a przejścia do niektórych miejsc mogą być utrudnione w zależności od warunków atmosferycznych. W miejscu pamięci wytyczone są ścieżki o różnej dostępności. Od strony ulicy Kamieńskiego istnieje możliwość skierowania się drogą asfaltową pod Pomnik Ofiar Faszyzmu, znajdujący się w miejscu masowych egzekucji. Pozostałe drogi wysypane są kamieniem. Poruszanie się po nich może być utrudnione. 

Biuro Muzeum KL Plaszow znajduje się w budynku przy ulicy Lipowej 3 w Krakowie. Budynek jest dostępny architektonicznie z pewnymi wyjątkami. Należy przejść przez główną bramę Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, a następnie przez niewysoką pochylnię na dziedziniec. Wejście do biur znajduje się na wprost bramy. Przed wejściem znajdują się stopień o wysokości 11 cm i podwójne przeszklone drzwi o szerokości 100 cm. Biura Muzeum są na pierwszym piętrze budynku. Istnieje możliwość skorzystania z ogólnodostępnej windy, która znajduje się ok. 8 m od wejścia po lewej stronie. Winda ma automatyczne drzwi o szerokości 87 cm. We wnętrzu po prawej stronie znajduje się panel z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a. Do korytarza przed biurami prowadzą podwójne drzwi o szerokości 100 cm. Biura Muzeum znajdują się w prawej części korytarza. Do gabinetów prowadzą drzwi o szerokości 90 cm bez progów.

W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data przygotowania: kwiecień 2024 r.
Mapa Muzeum z oznaczeniem dostępności wybranych dróg