Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Osoby starsze

Osoby starsze

Obszar Muzeum KL Plaszow obejmuje ok. 40 ha powierzchni o różnej dostępności i ukształtowaniu. Wizyta tutaj może być męcząca, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym. Obecnie na terenie miejsca pamięci znajdują się ławki, na których można odpocząć. Ustawione są w pobliżu Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz przy wejściu na teren Muzeum od strony ulicy Swoszowickiej, a także w innych miejscach przy wyznaczonej ścieżce zwiedzania.

Data przygotowania: kwiecień 2024 r.