Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Dysfunkcja słuchu

Dysfunkcja słuchu

Aby dojść na teren miejsca pamięci, należy przejść przez przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i kierować się w stronę terenu zielonego bez zabudowań.

Na terenie Muzeum KL Plaszow znajduje się wystawa plenerowa, na której umieszczone są krótkie informacje w językach polskim i angielskim.

Poniżej możesz zapoznać się z filmami dotyczącymi, historii KL Plaszow i Muzeum z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM).

KL Plaszow to też historia Krakowa

KL Plaszow. Ślady historii

KL Plaszow. Miejsca masowych egzekucji

KL Plaszow. Miejsce pamięci