Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Osoby wrażliwe i w kryzysie psychicznym

Osoby wrażliwe i w kryzysie psychicznym

Wiemy, że wizyta w muzeum, które jest miejscem pamięci o ofiarach i więźniach KL Plaszow, może być trudna dla każdego. Jeżeli uważasz, że będzie dla Ciebie zbyt trudna emocjonalnie, poczekaj. Muzeum jest cały czas dostępne. Pamiętaj również, że możesz opuścić teren muzeum w każdym, wybranym przez Ciebie momencie.