Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR)

Tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR)

Gdzie jest Muzeum?

Muzeum KL Plaszow, w skrócie Muzeum, znajduje się w Krakowie.

Muzeum to teren pomiędzy ulicami Jerozolimską i Kamieńskiego.

W Muzeum nie ma budynków, do których można wejść.

Na terenie Muzeum są różne drogi i ścieżki. Poruszaj się nimi.

Biuro Muzeum znajduje się przy ul. Lipowej 3.

Biuro jest w pokoju numer 115 na pierwszym piętrze.

Biuro Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00.

Czym zajmujemy się w Muzeum?

W Muzeum badamy historię czyli przeszłość, która wpłynęła na nasze życie.

Badamy historię drugiej wojny światowej.

Druga woja światowa to ważne wydarzenie w przeszłości.

W Muzeum przygotowujemy wystawę.

Na wystawie opowiemy o drugiej wojnie światowej.

W Muzeum zbieramy różne pamiątki i stare dokumenty.

Część z nich zobaczysz na wystawie.

W Muzeum organizujemy lekcje i oprowadzamy.

Opowiadamy również o historii i o tym, jak Muzeum wygląda teraz.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz napisać pismo i wysłać na adres:

Muzeum KL Plaszow

ul. Lipowa 3/115

30-702 Kraków

Możesz odwiedzić nas osobiście:

Muzeum KL Plaszow

ul. Lipowa 3/115

30-702 Kraków

Możesz zadzwonić pod numer:

+ 48 12 307 02 53.

Możesz wysłać maila:

info@plaszow.org