Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Osoby z dziećmi

Osoby z dziećmi

Tematyka II wojny światowej podejmowana w projektach i zajęciach edukacyjnych bywa niekiedy trudna do zrozumienia przez młodszych. Zalecamy, aby odbiorcami były osoby powyżej 14. roku życia lub pod stałą opieką. Teren miejsca pamięci jest dostępny dla każdego i może być również miejscem spokojnych spacerów i obserwowania przyrody.