Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Procedura zapewnienia dostępności

Procedura zapewnienia dostępności

Informacja o braku dostępności

Każda osoba bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego ma prawo poinformować Muzeum o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Muzeum KL Plaszow

ul. Lipowa 3/115

30-702 Kraków

lub mailowo na adres:

k.karski@plaszow.org, sekretariat@plaszow.org.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego ma prawo wystąpić do Muzeum KL Plaszow z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wnioski można składać osobiście lub listownie pod adresem:

Muzeum KL Plaszow

ul. Lipowa 3/115

30-702 Kraków

lub mailowo na adres:

k.karski@plaszow.org, sekretariat@plaszow.org.

Szczegółowa procedura wnioskowania o zapewnienie dostępności