Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Dysfunkcja wzroku

Dysfunkcja wzroku

Większość środków komunikacji publicznej w Krakowie jest wyposażona w syntezator mowy informujący o kolejnym przystanku. Aby dojść na teren miejsca pamięci, należy przejść przez przejścia dla pieszych. Są one oznaczone polami uwagi i sygnalizacją dźwiękową uruchamianą przy zielonym świetle dla pieszych. Od strony ulicy Wielickiej należy minąć osiedle mieszkaniowe z licznymi chodnikami i drogami wewnętrznymi. Łatwiejszym sposobem dostania się na teren Muzeum KL Plaszow jest przejście od ulicy Kamieńskiego. Pamiętaj jednak, że fragment drogi musisz pokonać ulicą Swoszowicką bez wyznaczonego chodnika.

Na terenie miejsca pamięci nie ma oznaczeń w formie tyflościeżki, umożliwiających poruszanie się wytyczonymi ścieżkami. Większość dróg wysypana jest jasnym kamieniem i ograniczona wyraźnie odcinającymi się od otoczenia płaskownikami.

W przestrzeni miejsca pamięci umieszczonych jest pięć makiet z brązu, które przedstawiają teren KL Plaszow w 1944 roku (dwie makiety), istniejące obiekty – Szary Dom i Pomnik Ofiar Faszyzmu – oraz halę przedpogrzebową cmentarza krakowskiej Gminy Żydowskiej. Wybudowane schody terenowe mają szerokość 3 m. Zostały one dostosowane do istniejącego naturalnego spadku terenu, stąd liczba stopni w biegach jest różna. Pierwszy i ostatni stopień każdego biegu jest oznaczony przez trzy rzędy kontrastowych guzów umieszczonych przy krawędzi. Schody nie posiadają poręczy ani barierek.

Jeżeli chcesz odwiedzić miejsce pamięci, rozważ możliwość poinformowania nas o tym i skorzystanie z porad naszego przewodnika. Podczas wizyty w miejscu pamięci przewodnik będzie Ci towarzyszył i ułatwi poruszanie się w terenie. Może udostępnić Ci pomoce dotykowe takie jak mapa obozu czy niewielkie makiety budynków i zabytków.

Data przygotowania: kwiecień 2024 r.